Výzkum podmínek a návrh opatření pro omezení počtu a zmírnění následků neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy

Projekt byl řešen v letech 2014 – 2017 za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky v rámci programu ALFA jako TA04030327

Řešitelé projektu

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

  • Mgr. Pavlína Skládaná,
  • Ing. Pavel Skládaný,
  • Ing. Pavel Tučka,
  • Ing. Miroslav Bidovský,
  • Ing. Jan Perůtka,
  • Mgr. Barbora Sulíková,
  • Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.,
  • Mgr. Richard Andrášik,
  • Mgr. Jan Kubeček,
  • Mgr. Jiří Sedoník
AK signal Brno a.s.

Projekt AMELIA se zabýval vztahem mezi protiprávním jednáním chodců a cyklistů (nelegálními vstupy do kolejiště, tzv. trespassingem) a charakteristikami lokalit, kde k tomuto jednání dochází. Získané znalosti byly zpracovány, kategorizovány a využity k definici účinných preventivních opatření.

 

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.