Výsledky projektu podporovaného MD "Neoprávněné vstupy osob do prostoru dráhy: možnosti osvěty vybraných rizikových skupin":

Koleje patří vlakům 1

Výukový film, určený především pro mladší žáky, shrnuje stručnou a přitažlivou formou hlavní nebezpečí pohybu v blízkosti trati a na přejezdech a varuje před rizikovým chováním. Přestože se nám znalost zásad bezpečného pohybu v blízkosti železniční trati může zdát jako samozřejmost, děti a mládež nemají mnoho příležitostí k jejich osvojení. Film je možné využít i jako součást dopravní výchovy ve školách.


Koleje patří vlakům 2

Osvětový film pro studenty a starší žáky přibližuje divákovi nejčastější nebezpečné situace v blízkosti trati a na přejezdech a dramatickým způsobem varuje před nepozorností a rizikovým jednáním. Film působí na postoje mládeže k problematice bezpečného pohybu v blízkosti trati a klade důraz na pochopení důsledků nehody pro rodinu a přátele.


Metodická příručka pro plánování, provádění a hodnocení vzdělávacích aktivit pro prevenci neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy

Příručka přehledným způsobem nabízí ucelený soubor aktivit, které je možné uskutečnit pro osvětu a vzdělávání různých skupin obyvatelstva, základní zásady a doporučení pro realizaci jednotlivých opatření a seznam témat, která mohou být předmětem těchto aktivit. V textu jsou rovněž uvedeny limity aplikace a účinnosti osvětových opatření.


Projekt podporovaný SFDI „Výzkum možností užití neschůdných rohoží pro prevenci neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy“