mapa
Specializovaná mapa

Na základě dat poskytnutých Drážní inspekcí byla vytvořena Mapa střetů drážních vozidel s osobami, která zobrazuje následky neoprávněných vstupů chodců do prostoru dráhy na území České republiky v letech 2005 až 2014. Mapa může sloužit jako vodítko při identifikaci rizikových míst.

Typologie rizikových lokalit

Studie, která kategorizuje místa častého výskytu neoprávněných vstupů do prostoru dráhy s ohledem na funkci, umístění, dispozici, uživatele, rizikovost a frekvenci tohoto chování. Celkem bylo identifikováno šest typů rizikových lokalit: stanice a zastávky, každodenní zkratky mimo stanice a zastávky, turistické stezky a rekreační oblasti, cíle zájmových skupin, místa setkávání a pobytu a železniční přejezdy.

typologie
typologice
Zařízení varující chodce a cyklisty před vstupem do nebezpečného pásma dráhy

Preventivní opatření byla podrobně popsána a systematicky shrnuta v metodice. Metodika uvádí postup v případě zjištění zvýšeného výskytu neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a pro jednotlivé typy rizikových lokalit nabízí možnosti vhodných nápravných opatření. Soubor opatření zahrnuje stavební, terénní a technologická opatření, ale i pravidla pro aplikaci vzdělávacích opatření a zásady pro prevenci vzniku rizikových míst. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR.

Metodika užití preventivních opatření proti vzniku nehod v důsledku neoprávněných vstupů do prostoru dráhy

Preventivní opatření byla podrobně popsána a systematicky shrnuta v metodice. Metodika uvádí postup v případě zjištění zvýšeného výskytu neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a pro jednotlivé typy rizikových lokalit nabízí možnosti vhodných nápravných opatření. Soubor opatření zahrnuje stavební, terénní a technologická opatření, ale i pravidla pro aplikaci vzdělávacích opatření a zásady pro prevenci vzniku rizikových míst. Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy ČR.

metodika
Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.